kategoria B1

kategoria B1

a) czterokołowcem,

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;