Cel szkolenia

Pozyskanie praktycznej umiejętności obsługi wózka jezdniowego i wymiany butli gazowej w wózku oraz wiedzy teoretycznej w powyższym zakresie; nabycie umiejętności obsługi magazynowych programów komputerowych.

Program szkolenia

  1. Programy biurowe (pakiet Office).
  2. Fakturowanie komputerowe.
  3. Podstawowe zasady higieny.
  4. Obsługa wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych w wózkach.
  5. Organizacja prac magazynu.

Wymagania wobec uczestników

Wykształcenie podstawowe.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 133 godziny, w tym:

  • 81 godzin zajęć teoretycznych,
  • 52 godziny zajęć praktycznych.

Potwierdzenie kwalifikacji

  • Legitymacja UDT wydana przez Urząd Dozoru Technicznego.
  • Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Możliwość dofinansowania szkolenia

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie 100% kosztów szkolenia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać 80% dofinansowania kosztów szkolenia.

Udzielamy wsparcia podczas przygotowywania wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania.