Grupa docelowa Osoby pełnoletnie. Cel szkolenia Zdobycie zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które pozwala na ubieganie się o wpis w Wojewódzkiej Komendzie Policji oraz listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Program szkolenia Wiadomości ogólno-prawne....

czytaj dalej