Szkolenia magazynierów

Pracownik magazynowy

Cel szkolenia Zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych przygotowujących do pracy jako pracownik magazynowy. Przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Program szkolenia Obsługa komputera. Zasady gospodarki magazynowej....

czytaj dalej

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

Cel szkolenia Zdobycie nowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do pracy w magazynie. Program szkolenia Przepisy bhp i p.poż w magazynie – hurtowni Odbiór towarów Zasady poprawnego przechowywania towarów Obsługa programu SUBIEKT dla WINDOWS do prowadzenia...

czytaj dalej

Magazynier – hurtownik

Cel szkolenia Pozyskanie praktycznej umiejętności obsługi wózka jezdniowego i wymiany butli gazowej w wózku oraz wiedzy teoretycznej w powyższym zakresie; nabycie umiejętności obsługi magazynowych programów komputerowych. Program szkolenia Programy biurowe (pakiet...

czytaj dalej