Szkolenia dla opiekunów

Wolontariusz

Cel szkolenia W ramach szkolenia dla wolontariusza kursanci uzyskają kompetencje do opieki młodszych dzieci, opartych na wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka, zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego...

czytaj dalej

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziennego

Cel szkolenia W ramach szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna kursanci poznają innowacyjne metody pracy z dziećmi, zasady, metody i formy stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka przez organizowanie gier, zabaw ruchowych, organizowanie zajęć rytmicznych,...

czytaj dalej

Profesjonalna opiekunka

Cel szkolenia Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze opiekunki do dziecka oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Program szkolenia Warsztaty psychologiczne. Komunikacja interpersonalna. Zasady działania jednostek opiekuńczych. Podstawowe...

czytaj dalej

Opiekunka dziecięca

Cel szkolenia Nabycie umiejętności profesjonalnej opieki nad dziećmi. Program szkolenia Warsztaty psychologiczne. Zasady działania jednostek opiekuńczych. Opieka nad dziećmi. Zasady higieny i pierwsza pomoc przedlekarska, elementy opieki medycznej. Kreowanie własnego...

czytaj dalej

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel szkolenia W ramach szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, słuchacze uzyskają pełne kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci młodszych, opartych na wyczerpującej wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania ludzkiego...

czytaj dalej

Opiekun środowiskowy

Program szkolenia Rola i zadania opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną ppoż. Psychologia rozwojowa. Psychologia społeczna. Anatomia z fizjologią. Elementy medycyny. Pielęgnacja osób...

czytaj dalej

Dzienny opiekun

Cel szkolenia W ramach szkolenia dla dziennego opiekuna, kursanci uzyskają kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci młodszych, opartych na wyczerpującej wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, prawidłowości rozwoju...

czytaj dalej