Szkolenia gastronomiczne

Organizator usług cateringowych

Cel szkolenia Nabycie umiejętności niezbędnych do pracy w charakterze organizatora usług cateringowych. Program szkolenia Przestrzeganie zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. i epidemiologicznych podczas procesów technologicznych. Organizacja...

czytaj dalej

Menadżer gastronomii

Cel szkolenia Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy barmana. Program szkolenia Osoba menadżera. Praca menadżera. Wymagania wobec uczestników Wykształcenie podstawowe. Czas trwania szkolenia Szkolenie trwa 48 godzin, w tym: 13 godzin...

czytaj dalej

Kucharz małej gastronomii

Cel szkolenia Zdobycie nowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do pracy w gastronomii. Program szkolenia Organizacja punktu gastronomicznego. Towaroznawstwo i materiałoznawstwo. Zasady porcjowania i wydawania posiłków. Obsługa klienta. Przepisy BHP na stanowisku...

czytaj dalej

Kucharz

Cel szkolenia Zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy kucharza Program szkolenia Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu człowieka. Struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego. HACCP. Obsługa kasy fiskalnej. Procesy technologiczne stosowane w produkcji...

czytaj dalej

Kelner – barman

Cel szkolenia Zdobycie umiejętności niezbędnych w charakterze kelner-barman. Program szkolenia Organizacja punktu gastronomicznego. Technologia pracy kelnera-barmana. Obsługa kasy fiskalnej. Podstawowe zasady higieny. Przestrzeganie zasad BHP i p.poż. w sali...

czytaj dalej

Cukiernik z elementami dekoracji

Cel szkolenia Zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy cukiernika. Program szkolenia Maszyny i urządzenia do wytwarzania i obróbki ciasta. Znaczenie i rola żywności w życiu człowieka. Rola drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym. Metody utrwalania żywności. Surowce...

czytaj dalej

Barman

Cel szkolenia Zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w charakterze barmana. Program szkolenia Organizacja punktu gastronomicznego. Wykazywanie kultury osobistej i przestrzeganie etyki zawodowej. Podstawowe zasady higieny. Obsługa kasy fiskalnej. Technologia pracy...

czytaj dalej