Budowlane

Technolog robót wykończeniowych

Cel szkolenia Poznanie technik wykańczania wnętrz. Program szkolenia Przepisy BHP i przeciwpożarowe. Materiałoznawstwo i maszynosznastwo. Dokumentacja techniczna i rysunek techniczny w zakresie robót budowlanych. Techniki wykańczania wnętrz. Wymagania wobec...

czytaj dalej

Płytkarz – posadzkarz

Cel szkolenia Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy płytkarza - posadzkarza. Program szkolenia Stosowanie bezpiecznych metod pracy. Wykonywanie posadzek z płytek. Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin tekstylnych. Okładziny z płytek...

czytaj dalej

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Cel kursu Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych określonej specjalności w zakresie III. klasy uprawnień. Program szkolenia Użytkowanie...

czytaj dalej

Operator narzędzi udarowych ręcznych

Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora narzędzi udarowych ręcznych stosowanych do rozkruszania. Specjalność ta obejmuje młotki udarowe i udarowo-obrotowe ręczne z napędem: spalinowym,...

czytaj dalej

Nowoczesne techniki wykańczania wnętrz

Cel szkolenia Poznanie nowoczesnych technik wykańczania wnętrz Program szkolenia Materiałoznawstwo. Rysunek techniczny. Technologia wykończenia wnętrz. Zajęcia specjaliastyczne - praktyczna nauka zawodu. Wymagania wobec uczestników Wykształcenie podstawowe. Czas...

czytaj dalej

Malarz

Cel szkolenia Zdobycie nowych kwalifikacji w zawodzie malarza. Program szkolenia Technologia z maszynoznawstwem. Materiałoznawstwo. BHP – szkolenie wstępne i stanowiskowe. Rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi. Techniki wykańczania wnętrz. Organizacja stanowiska...

czytaj dalej

Kurs ogólnobudowlany

Cel szkolenia Poznanie prac z zakresu budownictwa. Program szkolenia Przygotowanie robót betoniarskich i zbrojarskich na podstawie dokumentacji technicznej. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz...

czytaj dalej

Brukarz

Cel szkolenia Zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności brukarskich. Program szkolenia Wykonywanie robót ziemnych i podsypek. Brukowanie nawierzchni z różnych materiałów. Wymagania wobec uczestników Wykształcenie podstawowe. Czas trwania szkolenia Szkolenie trwa 146...

czytaj dalej