Kategoria A1

Pozwala prowadzić motocykle o pojemności do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg oraz trójkołowce o mocy do 15 kW i pojazdy kategorii AM.

Wymagania: ukończone 16 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekuna).
Kurs: składa się z 30 godz. teorii i 20 godz. praktyki.
Egzamin: teoria (30 zł) i praktyka (180 zł): manewry na placu (6 zadań) i jazda w ruchu drogowym (min. 25 min).