Kategoria A2

Motocykle o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg, motocykle trójkołowe o mocy do 15 kW.

Wymagania: ukończone 18 lat.
Kurs składa się z 30 godz. teorii i 20 godz. praktyki.
Egzamin: teoria (30 zł) i praktyka (180 zł): manewry na placu (6 zadań) i jazda w ruchu drogowym (min. 25 min).