Kategoria AM

Prawko na motorowery (pojazdy dwu- lub trójkołowe zaopatrzone w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 cm3 lub elektryczny o mocy do 4 kW, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) oraz czterokołowce lekkie (m.in. quady, których masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).
Wymagania: ukończone 14 lat. Kurs: składa się z 6 godz. teorii i 5 godz. praktyki.
Egzamin: teoretyczny (30 zł) oraz praktyczny (140 zł) – obejmuje manewry na placu (5 zadań) i jazdę w ruchu miejskim, trwającą min. 10 minut.