Kategoria B1

a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;