Europejskie kwalifikacje

Projekt „EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020r. do 22 lipca 2021r.

Celem projektu jest uzyskanie  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez min. 75 % z grupy 112 osób dorosłych  z terenu woj. śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

WARTOŚĆ PROEJKTU WYNOSI: 1 934 016,00PLN.
DOFINANSOWANIE PROEJKTU Z UE: 1 643 913,60 PLN

 

OFEROWANE WSPARCIE:

W ramach projektu, dla każdego uczestnika i uczestniczki, przewidziany jest BEZPŁATNY udział w szkoleniach wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje::

 • IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) – 32h/grupę
 • GWO BST (Global Wind Organisation – Basic Safety Training) – 48h/grupę

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie :

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji po szkoleniu.

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie (wymagane):

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • miejsce pracy/nauki/zamieszkania na obszarze woj. Śląskiego,
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokościach;
 • wysoka sprawność fizyczna.

Z powodu konieczności posiadania wysokiej sprawności fizycznej i umysłowej z uczestnictwa w proj. zostają wykluczeniem osoby z dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi, osoby niewidzące i niesłyszące.

 

Kryteria premiujące (przyznawane 0-12):

 • miejsce zamieszkania na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (5pkt)

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się w listopadzie 2020r.

Szczegóły rekrutacji do projektu – WKRÓTCE.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z działem rekrutacji pod numerami telefonów:

 • 517 921 652 lub
 • 795 501 714

lub mailowo: rekrutacja@eltrans.info.pl

Biuro projektu: 43-603 Jaworzno, ul. Karola Darwina 17

Telefon: 505-460-077; 789-258-329

e-mail: europejskie.kwalifikacje@eltrans.info.pl

Czynne:  

poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;
wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00