Logotypy projektu UE

Zawodowy kierowca – specjalistyczne kursy uprawniające do przewozu rzeczy lub osób

Projekt „Zawodowy kierowca – specjalistyczne kursy uprawniające do przewozu rzeczy lub osób” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Celem projektu jest nabycie przez 120 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego (osoby z terenu woj. Śląskiego – projekt przeznaczony dla osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

Osoba przystępująca do projektu zostanie objęta następującym pakietem szkoleń:

 1. Kurs prawa jazdy kat. C obejmujący:
 2. prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godz. praktyki,
 3. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki,
 4. Kurs bezpiecznego mocowania ładunku w transporcie drogowym 8 godz. teorii,
 5. EcoDriving dla kat. C –zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.,
 6. DefensiveDriving dla kat. C zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

oraz w przypadku zakwalifikowania i wolnych miejsc do wyboru

(należy wybrać jeden wariant)

 1. Szkolenie uzupełniające kurs ADR: 40 godz. teorii,

lub

 1. Szkolenie uzupełniające kurs HDS: 28 godz. teorii + 12 godz. praktyki,

 

 1. Kurs prawa jazdy kat. D obejmujący:
 2. prawo jazdy kat. D: 20 godz. teorii + 40 godz. praktyki,
 3. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. D: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki,
 4. Pierwsza pomoc: 8 godz. teorii,
 5. EcoDriving dla kat. D –zajęcia teoretyczno-instruktażowe –8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.,
 6. DefensiveDriving dla kat. D zajęcia teoretyczno-instruktażowe -8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz.

Miejsce realizacji szkoleń: teren województwa śląskiego.

Projekt skierowany jest do 120 osób (w tym 7 kobiet): pracujących, uczących się lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o kształceniu zawodowym, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Z uwagi na charakter wsparcia – zdobycie kwalifikacji, które zgodnie z przepisami prawa wymagają osiągnięcia określonego wieku, uczestnikami projektu będą osoby pełnoletnie

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby pochodzące z terenów wiejskich.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie oraz psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin zewnętrzne.

Biuro Projektu:
EL-TRANS Piotr Matysiak
ul. Darwina 17
43-603 Jaworzno

Godziny pracy:
dni robocze, 7.30-15.30;

Uczestnik Projektu – to osoba, która:

 • spełnia kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie :
 • jest osobą pełnoletnią tzn. w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. C – ukończone 21 lat, w przypadku szkolenia na prawo jazdy kat. D – ukończone 24 lata; z terenu woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy dążą do uzyskania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania pracy kierowcy autobusu lub kierowcy samochodu ciężarowego;
 • posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.)
 • posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu na prawo jazdy kat. D (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.).
 • podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe;
 • została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie;
 • podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

Regulamin projektu – Zawodowy kierowca – specjalistyczne kursy uprawniające do przewozu rzeczy lub osób -> Regulamin projektu – Zawodowy kierowca – Aktualizacja 03.02.2017