Postaw na rozwój w dziedzinie IT

Projekt „POSTAW NA ROZWÓJ W DZIEDZINIE IT” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2022r. do 30 czerwca 2023r.

 

Celem projektu jest uzyskanie  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez
min. 80% z grupy 239 osób dorosłych  z terenu woj. śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub
zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Wartość projektu wynosi: 2 494 263,75 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 2 120 124,19 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 124 713,18 PLN

 

Oferowane wsparcie

W ramach projektu, dla każdego uczestnika i uczestniczki, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

Szkolenie zawodowe z zakresu IT, do wyboru:

 • Podstawy programowania (JAVA SCRIPT, PHYTON, PHP,KOTLIN – do wyboru dla danej grupy szkoleniowej jeden język porgramowania,
 • Akademia Social Media,
 • Tester oprogramowania,
 • Grafika komputerowa (RASTROWA lub WEKTOROWA– do wyboru dla danej grupy szkoleniowej będzie jeden rodzaj grafiki, zależnie od potrzeb zidentyfikowanych w trakcie konsultacji przed szkoleniem)

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie :

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji po szkoleniu.

Kryteria kwalifikowalności do udziału w projekcie

Projekt skierowany jest do 239 osób fizycznych, które:

 • ukończyły 18 lat
 • pracują lub uczą się lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego,
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia kwalifikacji w projekcie,
 • nie odbywają kary pozbawienia pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na  terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie / ponadgimnazjalne, podstawowe lub gimnazjalne)

Biuro projektu: 43-603 Jaworzno, ul. Stanisława Staszica 20
e-mail: rozwoj.IT@eltrans.info.pl    telefon kontaktowy: 505-460-077

 

Czynne:   poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;    wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00

REKRUTACJA:  tel.  795-501-714 lub 880-789-347,  e-mail: rekrutacja@eltrans.info.pl

Informujemy, że 2-go maja 2023r. biuro projektu będzie NIECZYNNE.