Logotypy projekt UE

Kierowca zawodowy - kwalifikacje zawsze na czasie

Projekt Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie nr RPSW. 10.02.01-26-0051/21 realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie:  RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2022 r. do 30 grudnia 2023 r.

Celem projektu jest Wzrost aktywności zawodowej 71 osób (9K i 62M) bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo oraz pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w wieku powyżej 29 lat z wykształceniem min. podstawowym (ISCED 1), max. ponadgimnazjalne (ISCED 3) oraz posiadających aktualne prawo jazdy kat. B, poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.01.2022r. -30.12.2023r.

Grupę docelową (9 kobiety i 62 mężczyzn) stanowią osoby dorosłe w wieku powyżej 29 lat z obszaru woj. świętokrzyskiego, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat z obszaru woj. świętokrzyskiego (bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo lub ubogie pracujące, zatrudnione na um. krótkoterminowych, cywilnoprawnych ), w tym do osób z niepełnosprawnościami.

Główne rezultaty :

– liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu

– liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

Wartość projektu: 1 503 583,36 PLN

Dofinansowanie: 1 278 045,86 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze,
 2. Wsparcie w szkoleniach/kursach przygotowujące do egzaminów certyfikowanych dostosowane do indywidualnych potrzeb, ułatwiające zdobycie zatrudnienia w atrakcyjnym zawodzie,
 3. Staże zawodowe,
 4. Pośrednictwo pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotni
 • Osoby z niskimi kwalifikacjami
 • Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych
 • Osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia powracającą na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki nad osobą zależną
 • Byli uczestnicy projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO
 • Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w skutek pandemii COVID-19

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • stypendium szkoleniowe i/lub stażowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering w trakcie szkolenia,
 • wymagane dla kursu badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po kursach,
 • certyfikaty,
 • zwroty koszty dojazdów na staże zawodowe,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi podczas odbywania stażów zawodowych.

Zapraszamy do biura projektu w Starachowicach, Kwiatkowskiego 4

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkające na terenie woj. świętokrzyskiego
 • bierne zawodowo lub bezrobotne (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne i długotrwale bezrobotne)
 • osoby pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie podstawowe/gimnazjalne/ ponadgimnazjalne)
 • posiadające aktualne prawo jazdy kat. B.

DO PROJEKTU PRIORYTETOWO PRZYJMUJEMY:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia powracającą na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki nad osobą zależną
 • Byłych uczestników projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO
 • Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w skutek pandemii COVID-19

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy – Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie
 • Zaświadczenie pobrane z PUP lub/i ZUS (druk US-7)

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA.

Dokumenty należy złożyć w biurze projektu: El-Trans Piotr Matysiak, Ul. Kwiatkowskiego 4, 27-200 Starachowice

Poniżej lista aktualnych harmonogramów:

Aktualizacja 15.12.2023

Harmonogram PP 2 spotkanie grupa 6

 Harmonogram PP 3 spotkanie gr. 6

Harmonogram PP 3 spotkanie gr. 7

Aktualizacja 16.11.2023

Harmonogram PP 3 spotkanie gr. 5

Harmonogram PP 2 spotkanie grupa 7

Aktualizacja 6.11.2023

Harmonogram PP 3 spotkanie uczestnik nr 13 gr. 4

Harmonogram PP 2 spotkanie grupa 6 – Kierowca zawodowy

Harmonogram PP 1 spotkanie grupa 7 – Kierowca zawodowy

Aktualizacja 23.10.2023

Harmonogram szkoleń gr. 7

Harmonogram IPD grupa 7

Harmonogram IPD grupa 6

Harmonogram szkoleń gr. 6

Aktualizacja 18.10.2023

Harmonogram IPD grupa 7

Aktualizacja 09.10.2023

Harmonogram IPD grupa 7

Aktualizacja 02.10.2023

Harmonogram PP – 1 spotkanie grupa 6 

Aktualizacja 25.09.2023

Harmonogram szkoleń gr. 6

HARMONOGRAM PP 3 spotkanie uczestnik nr 12 gr. 4

Harmonogram PP 2 spotkanie gr. 5

Aktualizacja 13.09.2023

Harmonogram PP spotkanie 3 grupa 2

Harmonogram PP 3 spotkanie grupa 3

Aktualizacja 05.09.2023

Harmonogram szkoleń gr. 6

Harmonogram szkoleń gr. 5

Aktualizacja 25.08.2023

HARMONOGRAM PP 3 spotkanie gr. 3

Harmonogram IPD grupa 6

Aktualizacja 20.08.2023

Harmonogram PP 3 spotkanie gr. 4 Uczestnik nr 10 11 

Aktualizacja 01.08.2023

Harmonogram 3 spotkanie Uczestnik nr 6

Harmonogram PP 1 spotkanie gr. 5

Aktualizacja 24.07.2023

Harmonogram PP 3 spotkanie gr. 3

Aktualizacja 12.07.2023

Harmonogram PP gr.1-3 spotkanie Uczestnik nr 10

Harmonogram PP gr.1-3 spotkanie Uczestnik nr 8

Harmonogram szkoleń gr. 5

Aktualizacja 01.07.2023

Harmonogram szkoleń gr. 5

Harmonogram staże KZ

Aktualizacja 26.06.2023

Harmonogram PP 3 spotkanie gr. 4 Uczestnik nr 9

Aktualizacja  22.06.2023

Harmonogram PP 3 spotkanie gr. 3 Uczestnik nr 4

HARMONOGRAM PP 3 spotkanie gr. 4

HARMONOGRAM PP 3 spotkanie gr. 4 Uczestnik nr 5 6

HARMONOGRAM PP 3 spotkanie gr. 3

Aktualizacja 12.06.2023

Harmonogram PP 3 spotkanie grupa4

Harmonogram IPD grupa 5

Aktualizacja 05.06.2023

Harmonogram szkolenia KZ gr.4

Aktualizacja 01.06.2023

Harmonogram szkoleń gr. 4

Aktualizacja 16.05.2023

Harmonogram PP 2 spotkanie grupa4

Harmonogram szkoleń gr. 4

Aktualizacja 27.04.2023

Harmonogram staże KZ

Harmonogram PP 3 spotkanie gr.3 – Uczestnik nr 2

Aktualizacja 17.04.2023

Harmonogram PP grupa 2 -3 spotkanie Uczestnik nr 6

Harmonogram PP grupa 2 -3 spotkanie uczestnik nr 5

Harmonogram PP 23 spotkanie grupa 2 – uczestnik nr 4

Harmonogram PP 3 spotkanie grupa 3 Uczestnik nr 2

Harmonogram PP 3 spotkanie grupa 3 uczestnik nr 3

Aktualizacja 30.03.2023

Harmonogram szkoleń gr. 4

Aktualizacja 24.03.2023

Harmonogram PP 1 spotkanie grupa4

Aktualizacja 16.03.2023

Harmonogram staże KZ

Aktualizacja 10.03.2023

Harmonogram szkoleń gr. 4

Harmonogram staże KZ

Aktualizacja 17.02.2023

Harmonogram PP 2 spotkanie grupa 3 – Kierowca zawodowy

Aktualizacja 31.01.2023

Harmonogram szkoleń gr. 4

Harmonogram staże KZ

Aktualizacja 23.01.2023

Harmonogram PP grupa 1 – Kierowca zawodowy Uczestnik nr 7 – 3 spotkanie

Aktualizacja 17.01.2023

Harmonogram IPD grupa 4 cz. 2

Harmonogram szkoleń gr. 3

Aktualizacja 10.01.2023

Harmonogram szkoleń gr. 3 KZ

Aktualizacja 29.12.2022

Harmonogram PP 3 spotkanie grupa 2

Harmonogram PP grupa 1 -3spotkanie Uczestnik nr 6 

Harmonogram PP, grupa 1 – Kierowca zawodowy Uczestnik nr 5

Harmonogram szkoleń gr. 3

Harmonogram staże KZ

Harmonogram IPD grupa 4

Aktualizacja 28.11.2022

Harmonogram PP 2 spotkanie grupa 2 – Kierowca zawodowy

Harmonogram PP 1 spotkanie grupa 3 – Kierowca zawodowy

Aktualizacja 22.11.2022

Harmonogram PP 3 spotkanie grupa 1 – Kierowca zawodowy

Harmonogram PP 2 spotkanie grupa 2 – Kierowca zawodowy

Aktualizacja 25.10.2022

Harmonogram PP 3 spotkanie grupa 1

Harmonogram szkoleń gr. 3

Harmonogram szkoleń gr. 2

Harmonogram staże KZ

Aktualizacja 05.10.2022

Harmonogram szkoleń gr. 3 KZ

Harmonogram szkoleń gr. 2KZ

Aktualizacja 22.9.2022

Harmonogram IPD gr. 3 KZ

Aktualizacja 19.09.2022

Harmonogram staże

Harmonogram IPD grupa 3 cz. 1

HARMONOGRAM IPD gr. 3 cz. 2

Aktualizacja 12.09.2022

Harmonogram szkoleń gr. 2

Harmonogram PP 1 spotkanie grupa 2 – Kierowca zawodowy

Aktualizacja 27.07.2022

Harmonogram szkoleń gr. 2

Harmonogram szkoleń gr. 1

Harmonogram PP 2 spotkanie grupa 1

Aktualizacja 18.07.2022

Harmonogram szkoleń gr. 2

Aktualizacja 14.07.2022

Harmonogram IPD grupa 2

Harmonogram szkoleń gr. 1

Aktualizacja 08.07.2022

Harmonogram szkoleń gr. 1

Aktualizacja 10.06.2022

Harmonogram szkoleń gr. 1

Aktualizacja 04.05.2022

Harmonogram szkoleń gr. 1

Aktualizacja 20.04.2022

Harmonogram szkoleń gr. 1

Aktualizacja 12.04.2022

Harmonogram IPD, grupa 1

Aktualizacja 07.04.2022

Harmonogram IPD grupa 1

16.02.2022r.

Informujemy o możliwości zgłaszania swoich ofert do zapytania o cenę nr 08/ZC/RPSW.10.02.01-26-0051/21 dotyczącego wyboru Wykonawcy do realizacji usługi wynajmu samochodu ciężarowego wraz z kosztami eksploatacyjnymi oraz paliwem do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ramach Kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu pn. „Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie” nr. RPSW.10.02.01-26-0051/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie o cenę – wynajem pojazdu do zajęć praktycznych KWP 

16.02.2022r.

Informujemy o możliwości zgłaszania swoich ofert do zapytania o cenę nr 07/ZC/RPSW.10.02.01-26-0051/21 dotyczącego wyboru Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia zajęć praktycznych w ramach Kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie” nr. RPSW.10.02.01-26-0051/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie o cenę – trener zajęć praktycznych KWP

16.02.2022r.

Informujemy o możliwości zgłaszania swoich ofert do zapytania o cenę nr 06/ZC/RPSW.10.02.01-26-0051/21 dotyczącego wyboru Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia ADR + cysterny w ramach projektu pn. „Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie” nr. RPSW.10.02.01-26-0051/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie o cenę – ADR

09.02.2022r.

Informujemy o możliwości zgłaszania swoich ofert do zapytania o cenę nr 04/ZC/RPSW.10.02.01-26-0051/21 dotyczącego wyboru Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia Bezpiecznego mocowania ładunków w ramach projektu pn. „Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie” nr. RPSW.10.02.01-26-0051/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie o cenę – Bezpieczne mocowanie ładunków

09.02.2022r.

Informujemy o możliwości zgłaszania swoich ofert do zapytania o cenę nr 05/ZC/RPSW.10.02.01-26-0051/21 dotyczącego wyboru Wykonawcy do realizacji usługi zapewnienia wyżywienia dla uczestników/uczestniczek szkoleń w ramach projektu pn. „Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie” nr. RPSW.10.02.01-26-0051/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie o cenę – Wyżywienie

8.02.2022

Informujemy o możliwości zgłaszania swoich ofert do zapytania o cenę nr 03/ZC/RPSW.10.02.01-26-0051/21 dotyczącego wyboru Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia badań lekarskich oraz psychologicznych w ramach projektu pn. „Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie” nr. RPSW.10.02.01-26-0051/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie o cenę – Badania lekarskie oraz psychologiczne


8.02.2022

Informujemy o możliwości zgłaszania swoich ofert do zapytania o cenę nr 02/ZC/RPSW.10.02.01-26-0051/21 dotyczącego wyboru Wykonawcy do realizacji usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu pn. „Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie” nr. RPSW.10.02.01-26-0051/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie o cenę -Pośrednictwo pracy


4.02.2022

Informujemy o możliwości zgłaszania swoich ofert do zapytania o cenę nr 01/ZC/RPSW.10.02.01-26-0051/21 dotyczącego wyboru Wykonawcy do realizacji usług identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD oraz poradnictwa zawodowego w ramach projektu pn. „Kierowca zawodowy – kwalifikacje zawsze na czasie” nr. RPSW.10.02.01-26-0051/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Działanie: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Poddziałanie: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie o cenę IPD