Wykwalifikowani 2!

Projekt „Wykwalifikowani2!” nr RPSW.08.05.03-IŻ.00-26-281/19 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierowcy przewozu rzeczy przez co najmniej 37 osób z grupy 3 kobiet i 57 mężczyzn osiągnięte w okresie 01.09.2020 – 31.08.2021 r. dzięki udziałowi w pozaszkolnych formach kształcenia oferowanych w projekcie.

Grupę docelową (3 kobiety i 57 mężczyzn) stanowią osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących).

Wartość projektu: 816937,50 PLN

Dofinansowanie: 710735,62 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

Szkolenia zawodowe:

 1. prawo jazdy kat. C,
 2. prawo jazdy kat. C+E,
 3. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
 4. ADR,
 5. HSD,
 6. Bezpieczne mocowanie ładunków

Grupę docelową stanowi 60 osób (3K, 57M):

 • w wieku 21+ (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających/pracujących/ uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z niskich kwalifikacjach (podstawowe/gimnazjalne),
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50+

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla kursu badania lekarskie i psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po kursach,

Zapraszamy do biura projektu w Starachowicach, ul. Kwiatkowskiego 4

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

 • w wieku 21 + (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów)
 • mieszkających/pracujących/ uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego

Do projektu priorytetowo przyjmujemy:

 • kobiety,
 • osoby z niskich kwalifikacjach (podstawowe/gimnazjalne),
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 50+

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy – Wykwalifikowani 2!
 • Regulamin projektu – Wykwalifikowani 2!
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu – Wykwalifikowani 2!

30.11.2020

Rozeznanie-nr.03.W2.2020-Kwalifikacja-wstępna-przyśpieszona-zajęcia-praktyczne

Rozeznanie-nr.04.W2.2020-wynajem-auta-KWP-z-paliwem-na-zajęcia-praktyczne


23.11.2020

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie kursu Bezpiecznego Mocowania Ładunku 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Bezpiecznego Mocowania Ładunku w ramach projektu „Wykwalifikowani 2!” nr RPSW.08.05.03-26-0147/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe). 

Rozeznanie nr.02.W2.2020 Bezpieczne mocowanie ładunku


17.10.2020

Rozeznanie rynku nr. 01/W2/2020

Rozeznanie rynku nr. 01/W2/2020 dotyczące przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych 60 uczestników projektu ubiegających się o uprawnienie dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, uprawniających uczestników projektu do udziału w poszczególnych kursach w ramach projektu „WYKWALIFIKOWANI 2!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe).

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

>> Dokument do pobrania: Rozeznanie rynku