Kwalifikacje kierowców

Projekt „Kwalifikacje kierowców” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Projekt realizowany jest przez firmę

EL-TRANS Piotr Matysiak

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych” przez 100 osób (10 K, 90 M) stanowiących grupę docelową projektu, uzyskane poprzez ich udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) i egzaminach przeprowadzonych w okresie realizacji projektu.

Wartość projektu wynosi: 983 000,00  PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 884 812,50 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Kurs prawa jazdy kat. C
 2. Kurs prawa jazdy kat. C+E
 3. Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Grupą docelową projektu są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych – 100 osób (10 K, 90 M) fizycznych, które uczą się / pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie i psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzamin państwowe potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po kursach.

UWAGA! Harmonogramy znajdują się w zakładce do pobrania. 

Grupa 1:

 1. Prawo jazdy kat. C: 06.04.2019 – 03.07.2019
 2. Prawo jazdy kat. C+E: 16.07.2019 – 27.09.2019
 3. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 09.02.2019 – 12.04.2019

Grupa 2:

 1. Prawo jazdy kat. C: 13.04.2019 – 21.08.2019
 2. Prawo jazdy kat. C+E: 06.09.2019 – 30.11.2019
 3. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 25.03.2019 – 31.10.2019

Grupa 3:

 1. Prawo jazdy kat. C: 25.02.2019 – 11.09.2019
 2. Prawo jazdy kat. C+E: 01.10.2019 – 20.12.2019
 3. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 23.04.2019 – 30.11.2019

Grupa 4:

 1. Prawo jazdy kat. C: 28.09.2019 – 11.12.2019
 2. Prawo jazdy kat. C+E: 14.01.2019 – 27.03.2020
 3. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 27.08.2019 – 31.12.2019

Grupa 5:

 1. Prawo jazdy kat. C: 08.02.2020 – 17.04.2020
 2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 07.01.2020 – 01.03.2020