Nowe wyzwania!

 1. Projekt „Nowe wyzwania!” nr POWR.01.02.01-14-0058/20 realizowanym na terenie województwa mazowieckiego i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie:  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

 Celem projektu jest Wzrost aktywności zawodowej 80 osób (45 K i 35 M) biernych zawodowo uczestniczących w projekcie, z kategorii osób NEET. z terenu woj. mazowieckiego poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.01.2021-31.03.2022 r.

Grupę docelową (45 kobiet i 35 mężczyzn) stanowią osoby dorosłe w wieku 18 -29 lat z obszaru woj. Mazowieckiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych w 18 -29 lat z obszaru woj. Mazowieckiego (bierne zawodowo 80os. w tym 45K i 35M niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

Rezultatem projektu będzie:

– liczba osób  poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

– odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji, których pozycja na rynku pracy uległa zmianie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (efektywność zatrudnieniowa)

– odsetek pozostałych osób nienależących do ww. grup, których pozycja na rynku pracy uległa zmianie w ciągu 3  miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (efektywność zatrudnieniowa).

Wartość projektu: 982400,00 PLN

Dofinansowanie: 827966,72 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze,
 2. Wsparcie w szkoleniach/kursach przygotowujące do egzaminów certyfikowanych dostosowane do indywidualnych potrzeb, ułatwiające zdobycie zatrudnienia w atrakcyjnym zawodzie, lub Staże zawodowe,
 3. Pośrednictwo pracy.
 • w wieku 18-29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. Mazowieckiego (w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc)

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety
 • bierne zawodowo,
 • osoby z niskich kwalifikacjach (podstawowe/gimnazjalne/ponadgimnazjalne),
 • osoby niepełnosprawne

 

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla kursu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering w trakcie szkolenia
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po kursach,
 • zwroty koszty dojazdów i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym         funkcjonowaniu
 • stypendium szkoleniowe lub stażowe

Zapraszamy do biura projektu w Radomiu,

 1. Żeromskiego 94

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.03.2022

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. Mazowieckiego
 • bierne zawodowo 

Do projektu priorytetowo przyjmujemy:

 • osoby z niskich kwalifikacjach (podstawowe/gimnazjalne),
 • osoby niepełnosprawne
 • mieszkających na terenie woj. Mazowieckiego, miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj.:
  • Ostrołęka,
  • Radom,
  • Ostrów Mazowiecka,
  • Ciechanów,
  • Gostynin,
  • Pułtusk,
  • Kozienice,
  • Sierpc

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy – Nowe wyzwania!
 • Regulamin projektu – Nowe wyzwania!
 • Zaświadczenie pobrane z ZUS (druk US-7)

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Dokumenty należy złożyć:

El – Trans Piotr Matysiak
Ul. Żeromskiego 94
26-600 Radom

HARMONOGRAM 

Aktualizacja 27.12.2021
Harmonogram PP2 gr 10_NW

Aktualizacja 13.12.2021
Harmonogram PP GR11_NW – 2 spotkanie

Aktualizacja 10.12.2021
Harmonogram szkolenia Operator koparko-ładowarki NW gr10

Aktualizacja 2.12.2021
Harmonogram PP gr 10_NW
Harmonogram IPD_NW Gr 10

Aktualizacja 1.12.2021
Harmonogram PP GR11_NW
Harmonogram PP2 gr 8_NW
Harmonogram szkol.Kosmetyczka gr 11_NW!

Aktualizacja 26.11.2021
Harmonogram PP2 gr 9_NW

Aktualizacja 17.11.2021
Harmonogram gr 11 IPD _NW

Aktualizacja 12.11.2021
Harmonogram Operator koparko-ładowarki NW gr9

Aktualizacja 5.11.2021
Harmonogram PP gr 9_NW
Harmonogram gr 9 IPD_NW

29.10.2021
Harmonogram NW gr 8

27.10.2021
Harmonogram PP2 gr 5_NW
Harmonogram PP2 gr 6_NW
Harmonogram PP2 gr 7_NW

18.10.2021 (Aktualizacja)
Harmonogram-gr-8-IPD_NW-1-1

15.10.2021
Harmonogram PP gr 8_NW

20.10.2021
Harmonogram Wizażystka_Stylistka NW gr 5
Harmonogram Operator koparko-ładowarki NW gr 7
Harmonogram Operator koparko-ładowarki NW gr 6

15.10.2021
Harmonogram PP gr 7_NW
Harmonogram Operator koparko-ładowarki NW gr 7
Harmonogram gr 7 IPD_NW

12.10.2021
Harmonogram gr 8 IPD_NW
Harmonogram gr 7 IPD_NW
Harmonogram PP gr 7_NW

11.10.2021
Harmonogram PP2 gr 4_NW

8.10.2021
Harmonogram Operator koparko-ładowarki NW gr 6

29.09.2021
Harmonogram Operator koparko-ładowarki NW gr 4

Aktualizacja 27.09.2021
Harmonogram PP gr 6_NW

Aktualizacja 21.09.2021
Harmonogram PP gr 4_NW
Harmonogram PP gr 5_NW

Aktualizacja 22.09.2021
Harmonogram gr 6 IPD_NW

Aktualizacja 20.09.2021
Harmonogram gr 5 IPD_NW

Aktualizacja 15.09.2021
Harmonogram gr 4 IPD_NW

Aktualizacja 25.08.2021
Harmonogram PP2 gr 3_NW

Aktualizacja 19.08.2021
Harmonogram Kosmetyczka NW gr 3

Aktualizacja 09.08.2021
Harmonogram gr 3 IPD_NW 2

Aktualizacja 9.08.2021
Harmonogram PP gr 3_NW 2

Aktualizacja 09.08.2021
Harmonogram Kosmetyczka NW gr 3

Aktualizacja 12.07.2021
Harmonogram PP gr 3_NW

Aktualizacja 12.07.2021
Harmonogram PP gr 3_NW

Aktualizacja 9.07.2021
Harmonogram-gr-3-IPD_NW-1

Aktualizacja 15.06.2021

Harmonogram PP2 gr 1_NW
Harmonogram PP2 gr 2_NW

Aktualizacja 14.06.2021

harmonogram HANDLOWIEC NW
harmonogram Kosmetyczka NW

Aktualizacja z dn. 1.06.2021

Harmonogram_GR.1_Kosmetyczka_NW
Harmonogram_GR.2_Handlowiec_NW

Aktualizacja 17.05.2021

Harmonogram PP gr 1_NW
Harmonogram PP gr 2_NW

Aktualizacja 23.04.2021.

Harmonogram gr 2_IPD_NW
Harmonogram gr 1_IPD_NW

Aktualizacja 30.04.2021

Harmonogram gr 1 IPD_NW
Harmonogram gr 2 IPD_NW

Zapraszamy do biura projektu w Radomiu,

Żeromskiego 94