Aktywna Młodzież

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku 18-29 lat) z terenu woj. śląskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2019 do 31.12.2019r.

eltrans

Kierownica Sukcesu

(w ramach 11.3 RPO WS ) - województwo śląskie

Celem projektu jest nabycie przez 120 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019

eltransr.

Źródło Kwalifikacji

( w ramach 10.02 RPO SW) - województwo świętokrzyskie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. świętokrzyskiego w wieku 30+ lata poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji, a także doświadczenia zawodowego, tj. BEZPŁATNE przeprowadzenie szkoleń oraz realizację staży zawodowych.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2018 do 31 maja 2019

eltrans

Motywacja, Aktywizacja, SUKCES!

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo świętokrzyskie

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnieniowych, poprzez udział w kompleksowych , indywidualnych programach aktywizacji zawodowej łącznie dla 3 kobiet i 63 mężczyzn z województwa świętokrzyskiego.
Realizacja projektu od 01.01.2017r. do 31.07.2018r.

eltrans

Zawodowy kierowca – specjalistyczne kursy uprawniające do przewozu rzeczy lub osób

(w ramach 11.3 RPO WS ) - województwo śląskie

Celem projektu jest nabycie przez pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01. 2017 r. do 30. 06. 2018 r

eltrans

Skierujmy się na pracę – Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych

(w ramach 1.2.1 PO WER) - województwo śląskie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób z kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego w wieku 18-24 lata poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji a także doświadczenia zawodowego,
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

eltrans