Z POWER’em na rynek pracy!

Projekt „Z POWER’em na rynek pracy!” nr POWR.01.02.01-14-0061/20 realizowanym na terenie województwa mazowieckiego i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie:  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2022 r.

Celem projektu jest Wzrost aktywności zawodowej 118 osób (55 K i 63 M) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracy uczestniczących w projekcie, z kategorii osób NEET. z terenu woj. mazowieckiego poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.01.2021-30.11.2022 r.

Grupę docelową (55 kobiet i 63 mężczyzn) stanowią osoby dorosłe w wieku 18 -29 lat z obszaru woj. Mazowieckiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych w 18 -29 lat z obszaru woj. Mazowieckiego (bierne zawodowo 89os. w tym 40K i 49M lub bezrobotne niezarejestrowane 29os. w tym 15K i 14M w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

Główny rezultat projektu to:

Kryterium efektywności zatrudnieniowej – min.44-59,5 % (w zależności od kat. grupy docelowej)

Wartość projektu: 1228000,00 PLN

Dofinansowanie: 1034958,40 PLN

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze,
 2. Wsparcie szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, ułatwiające zdobycie zatrudnienia w atrakcyjnym zawodzie, lub Staże zawodowe,
 3. Pośrednictwo pracy.
 • w wieku 18-29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. Mazowieckiego (w szczególności miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc)

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • bierne zawodowo,
 • bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • osoby z niskich kwalifikacjach (podstawowe/gimnazjalne/ponadgimnazjalne),
 • osoby niepełnosprawne

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla kursu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering w trakcie szkolenia
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po kursach,
 • zwroty koszty dojazdów i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • stypendium szkoleniowe lub stażowe

Zapraszamy do biura projektu w Radomiu, ul. Żeromskiego 94

 

Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.11.2022

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-29 (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu ze względu na ustawowe kryteria dostępności kursów),
 • mieszkających na terenie woj. Mazowieckiego
 • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy

Do projektu priorytetowo przyjmujemy:

 • osoby z niskich kwalifikacjach (podstawowe/gimnazjalne),
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby, które są byłymi UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO
 • mieszkających na terenie woj. Mazowieckiego, miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj.:
  • Ostrołęka,
  • Radom,
  • Ostrów Mazowiecka,
  • Ciechanów,
  • Gostynin,
  • Pułtusk,
  • Kozienice,
  • Sierpc

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy – Z POWER’em na rynek pracy!
 • Regulamin projektu – Z POWER’em na rynek pracy!
 • Zaświadczenie pobrane z ZUS (druk US-7)

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Dokumenty należy złożyć:

El – Trans Piotr Matysiak
Ul. Żeromskiego 94
26-600 Radom

Poniżej lista aktualnych harmonogramów:

Aktualizacja 08.08.2022

Harmonogram-PP_s3_gr.17- Iłża

Aktualizacja 04.08.2022

Harmonogram-IPD_s3_gr.17- Iłża

Harmonogram-PP_s2_gr.16- Iłża

Harmonogram-PP_s2_gr.17- Iłża

Harmonogram-PP_s3_gr.16- Iłża

Aktualizacja 22.07.2022

Harmonogram-IPD_s3_gr.13

Harmonogram-IPD_s3_gr.14- Iłża

Harmonogram-IPD_s3_gr.15- Iłża

Harmonogram-IPD_s3_gr.16- Iłża

Harmonogram-PP_s2_gr.13 Radom

Harmonogram-PP_s2_gr.14- Iłża

Harmonogram-PP_s2_gr.15- Iłża

Harmonogram-PP_s3_gr.13 Radom

Harmonogram-PP_s3_gr.14- Iłża

Harmonogram-PP_s3_gr.15- Iłża

Aktualizacja 18.07.2022

Harmonogram gr 17_szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy

Aktualizacja 14.07.2022

Harmonogram-IPD_s1_ gr.17- Iłża

Harmonogram-IPD_s2_gr.17- Iłża

Harmonogram-PP_s1_gr.17- Iłża

Harmonogram gr 13_szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy

Harmonogram gr 14_szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy

Harmonogram gr 15_szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy

Harmonogram gr 16_szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy

Harmonogram-IPD_s1_ gr.15

Harmonogram-IPD_s1_ gr.16

Harmonogram-IPD_s1_gr.13

Harmonogram-IPD_s1_gr.14

Harmonogram-IPD_s2_gr.13

Harmonogram-IPD_s2_gr.14

Harmonogram-IPD_s2_gr.15

Harmonogram-IPD_s2_gr.16

Harmonogram-PP_s1_gr.13

Harmonogram-PP_s1_gr.14

Harmonogram-PP_s1_gr.15

Harmonogram-PP_s1_gr.16

Aktualizacja 26.4.2022

Harmonogram-gr-12-PP_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 22.4.2022

Harmonogram-gr-12 -DZ_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 14.04.2022

Harmonogram-gr-12-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 11.04.2022

Harmonogram gr 12_szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy!

Aktualizacja 08.04.2022

Harmonogram-gr-10 -PP_POWER (spotkanie 3)

Harmonogram-gr-12 -DZ_POWER (spotkanie 2)

Harmonogram-gr-12 -IPD_POWER (spotkanie 1)

Harmonogram-gr-12-PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 05.04.2022

Harmonogram-gr-10 -DZ_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 31.03.2022
Harmonogram-gr-10 -PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 30.03.2022
Harmonogram gr.10 _szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy

Aktualizacja 29.03.2022
Harmonogram-gr-11-PP_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 28.03.2022
Harmonogram-gr-11-PP_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 25.03.2022
Harmonogram-gr-11-DZ_POWER(spotkanie 3)

Aktualizacja 23.03.2022
Harmonogram-gr-11-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 22.03.2022
Harmonogram Wizażystka_Stylistka ZP gr 10

Aktualizacja 21.03.2022
Harmonogram-gr-10 -PP_POWER (spotkanie 1)
Harmonogram-gr-10 -IPD_POWER (spotkanie 1)
Harmonogram-gr-10 -DZ_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 17.03.2022
Harmonogram -gr-9 -PP_POWER (spotkanie 3 )

Aktualizacja 15.03.2022
Harmonogram gr 11_szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy
Harmonogram-gr-11-PP_POWER (spotkanie 1)
Harmonogram-gr-11-IPD_POWER(spotkanie 1)
Harmonogram-gr-11-DZ_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 14.03.2022
Harmonogram-gr-9 -DZ_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 11.03.2022
Harmonogram sz.Kosmetyczka gr 9_Z POWERem na rynek pracy!

Aktualizacja 9.03.2022
Harmonogram -gr-9 -PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 3.03.2022
Harmonogram-gr-10 -DZ_POWER (spotkanie 2)
Harmonogram-gr-10 -PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 2.03.2022
Harmonogram-gr-10 -IPD_POWER (spotkanie 1)
Harmonogram-gr-12-PP_POWER (spotkanie 1)
Harmonogram-gr-12-IPD_POWER(spotkanie 1)
Harmonogram-gr-12-DZ_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 4.03.2022
Harmonogram sz.Kosmetyczka gr 9_Z POWERem na rynek pracy!

Aktualizacja 3.02.2022
Harmonogram-gr-11-PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 02.03.2022
Harmonogram-gr-11-IPD_POWER(spotkanie 1)
Harmonogram-gr-11-DZ_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 22.02.2022
Harmonogram-gr-9 -PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 18.02.2022
Harmonogram-gr-8-PP_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 17.02.2022
Harmonogram-gr-8-DZ_POWER(spotkanie 3)
Harmonogram-gr-9 -IPD_POWER (spotkanie 1)
Harmonogram-gr-9 -DZ_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 11.02.2022
Harmonogram-gr-8-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 2.02.2022

Harmonogram gr 8_szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy

Aktualizacja 28.01.2022
Harmonogram-gr-8-PP_POWER (spotkanie 1)
Harmonogram-gr-8-IPD_POWER(spotkanie 1)
Harmonogram-gr-8-DZ_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 26.01.2022
Harmonogram-gr-7-PP_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 21.01.2022
Harmonogram-gr-7-DZ_POWER(spotkanie 3)
harmonogram Spawacz gr 7 ZP

Aktualizacja 17.01.2022
Harmonogram-gr-7-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 3.01.2022
harmonogram- Spawacz gr 7-szkolenie ZP

Aktualizacja 8.12.2021
Harmonogram-gr-1-PP_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 6.12.2021
Harmonogram-gr-1-DZ_POWER(spotkanie 3)
Harmonogram-gr-7-PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 3.12.021
Harmonogram sz.Kosmetyczka gr 1_Z POWERem na rynek pracy!
Harmonogram-gr-7-DZ_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 2.12.2021
Harmonogram-gr-7-IPD_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 30.11.2021
Harmonogram-gr-1-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 26.11.2021
Harmonogram-gr-1-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 25.11.2021
Harmonogram-gr-6-PP_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 24.11.2021
Harmonogram sz.Kosmetyczka gr 1_Z POWERem na rynek pracy!
Harmonogram-gr-6-PP_POWER (spotkanie 3)
Harmonogram-gr-6-DZ_POWER(spotkanie 3)

Aktualizacja 23.11.2021
Harmonogram-gr-6-DZ_POWER(spotkanie 3)

Aktualizacja 18.11.2021
Harmonogram-gr-1-PP_POWER (spotkanie 1)
Harmonogram-gr-1-IPD_POWER(spotkanie 1)
Harmonogram sz.Kosmetyczka gr 1_Z POWERem na rynek pracy!
Harmonogram-gr-1-DZ_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 15.11.2021
Harmonogram Wizażystka_Stylistka ZP gr 6

Aktualizacja 10.11.2021
Harmonogram-gr-6-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 3.11.2021
Harmonogram Wizażystka_Stylistka -Szkolenie ZP gr 6

Aktualizacja 22.10.2021
Harmonogram-gr-1-PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 20.10.2021
Harmonogram-gr-1-DZ_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 20.10.2021
Harmonogram-gr-6-PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 15.10.2021
Harmonogram-gr-6-DZ_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 14.10.2021
Harmonogram-gr-6-IPD_POWER(spotkanie 1)

Aktualizacja 29.09.2021
Harmonogram-gr-1-IPD_POWER(spotkanie 1)

Aktualizacja 16.09.2021
Harmonogram-gr-5-PP_POWER(spotkanie 3)

Aktualizacja 15.09.2021
Harmonogram-gr-4-PP_POWER(spotkanie 3)
Harmonogram-gr-5-DZ_POWER(spotkanie 3)

Aktualizacja 13.09.2021
Harmonogram-gr-4-DZ_POWER(spotkanie 3)

Aktualizacja 8.09.2021
Harmonogram-gr-5-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 25.08.2021
Harmonogram-gr-4-PP_POWER(spotkanie 2)
Harmonogram gr 5_szkolenie Z POWER’ em na rynek pracy

Aktualizacja 18.08.2021
Harmonogram-gr-3-PP_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 20.08.2021
Harmonogram-gr-5-PP_POWER(spotkanie 1)

Aktualizacja 19.08.2021
Szkolenie gr.4- Magazynier z Obsługą Wózka Jezdniowego ”Z POWER’ em na rynek pracy!”

Aktualizacja 17.08.2021
Harmonogram-gr-5-DZ_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 16.08.2021
Harmonogram-gr-5-IPD_POWER(spotkanie 1)

Aktualizacja 12.08.2021
Harmonogram-gr-3-IPD_POWER(spotkanie 3)

Aktualizacja 11.08.2021
Harmonogram-gr-4-PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 10.08.2021
harmonogram- Spawacz-gr-3-ZP- szkolenie

Aktualizacja 4.08.2021
Harmonogram-gr-4-DZ_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 30.07.2021
Harmonogram-gr-4-IPD_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 28.07.2021
Harmonogram-gr-2 część 2-PP_POWER (spotkanie 2)
Harmonogram-gr-3-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 26.07.2021
Harmonogram-gr-2 część 2-PP_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 26.07.2021
Harmonogram-gr-2 część 2-DZ_POWER (spotkanie 3)

Aktualizacja 26.07.2021
Harmonogram-gr-2 część ll-PP_POWER (spotkanie 2)

Aktualizacja 23.07.2021
harmonogram Spawacz gr 3 ZP

Aktualizacja 21.07.2021
Harmonogram sz.Kosmetyczka gr 2_Z POWERem na rynek pracy!

Aktualizacja 14.07.2021
Harmonogram Spawacz MAG_GR.3_Z POWERem na ryne pracy!

Aktualizacja 5.07.2021
Harmonogram-gr-2_cz.II-PP_POWER-spotkanie-1 (1)
Harmonogram-gr-3-PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja 28.06.2021
Harmonogram-gr-2_cz.II-IPD_POWER(spotkanie-1)
Harmonogram-gr-2_cz.II-IPD_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 23.06.2021
Harmonogram-gr-3-IPD_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 22.06.2021
Harmonogram-gr-3-IPD_POWER(spotkanie 1)

Aktualizacja 9.07.2021
Harmonogram sz.Kosmetyczka gr 2_Z POWERem na rynek pracy!

Aktualizacja 28.05.2021.
Harmonogram-gr-2-IPD_POWER(spotkanie 1)

Aktualizacja 14.06.2021
Harmonogram-gr-2-IPD_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja 18.06.2021
Harmonogram-gr-2-PP_POWER (spotkanie 1)


Aktualizacja: 04.06.2021
Harmonogram-gr-1-PP_POWER (spotkanie 1)

Aktualizacja: 26.05.2021
Harmonogram-gr-1-IPD_POWER(spotkanie 2)

Aktualizacja: 21.05.2021
Harmonogram-gr-1-IPD_POWER(spotkanie 1)

Zapraszamy do biura projektu w Radomiu, ul. Żeromskiego 94